براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
مدیریت فنی و مهندسی
 
 
قائم مقام مدیر فنی و مهندسی
 
 
رئیس بخش برق
 
رئیس بخش تعمیرات و نگهداری
 
تلفن های داخلی
مدیریت فنی و مهندسی
61074270
قائم مقام مدیر تحقیق و توسعه
61074274
 
رئیس بخش برق 
61074281
رئیس بخش تعمیرات و نگهداری
61074283