براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
مدیریت تولید
 
 
معاون تولید
 
رئیس بخش نیمه جامدات
 
رئیس بخش مایعات
رئیس بخش جامدات
رئیس بخش بسته بندی
 
تلفن های داخلی
مدیریت تولید
61074400
معاون تولید
61074402
 
رئیس بخش نیمه جامدات                 
61074427
رئیس بخش مایعات
 
61074426
رئیس بخش جامدات
 
61074425
رئیس بخش بسته بندی
61074417