براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
مدیریت برنامه ریزی
 
 
رئیس انبار فنی و ملزومات
 
رئیس انبار مواد و محصول
 
رئیس برنامه ریزی و کنترل
 
 
تلفن های داخلی
مدیریت برنامه ریزی
61074240
رئیس انبار فنی و ملزومات
61074245
رئیس انبار مواد و محصول
 
61074248
رئیس برنامه ریزی و کنترل
 
61074244