براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
مدیریت بازرگانی
 
 
رئیس بازاریابی و صادرات
مدیر فروش
 
معاون مدیر بازرگانی داخلی
رئیس سفارشات خارجی 
 
رئیس فروش
رئیس تدارکات داخلی
 
 
 
 
تلفن های داخلی
مدیریت بازرگانی
61074133
مدیر فروش
 
61074127
معاون مدیر بازرگانی داخلی
 
61074129
رئیس سفارشات خارجی
61074358
رئیس فروش
 
61074352
رئیس تدارکات داخلی
 
61074370