براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
معاونت مالی
مدیر مالی
 
رئیس حسابداری مالی
 
 
رئیس حسابداری مدیریت
 
 
 
تلفن های داخلی
معاونت مالی
61074300
مدیر مالی
61074301
رئیس حسابداری مالی
 
61074308
رئیس حسابداری مدیریت
 
61074303