براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
معاونت اجرایی

مدیر بهره وری و سرمایه های انسانی
 
مدیر اداری
 
رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعات
رئیس خدمات
رئیس ترابری
رئیس کارگرینی


تلفن های داخلی
معاونت اجرایی
61074161
مدیر بهره وری و سرمایه های انسانی
61074171
مدیر اداری
61074200

رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعات

61074164
رئیس خدمات
61074206
رئیس ترابری
61074214
رئیس کارگرینی

61074202