براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
مدیریت عامل
رئیس دفتر مدیر عامل
 
تلفن های داخلی
مدیریت عامل
61074126
رئیس دفتر مدیر عامل
61074125
فکس مدیریت
61074132