براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
ردیف
انام دارو
1
متروماکس (سوسپانسیون)
2
متروماکس (قرص)
3
متروماکس (قرص واژینال)
4
مترونیدازول (سوسپانسیون)
5
مترونیدازول (قرص)
6
مترونیدازول (قرص واژینال)
7
متفورتکس (قرص)
8
متفورمین (قرص)
9
متوکلوپرامید (آمپول)
10
میدازولام (آمپول)
11
میداماکس (آمپول)