براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
رردیف یف
انام دارو دارو
1
کالامکس (کرم)
2
کالامین (کرم)
3
کتوتیفن (شربت)
4
کلاریترومایسین (گرانول جهت تهیه سوسپانسیون)
5
کلاریترومایسین (قرص)
6
کلاریسین (گرانول جهت تهیه سوسپانسیون)
7
کلاریسین (قرص)
8
کلرپرومازین (آمپول)
9
کلرپرومازین (قرص)
10
کلسیم دی (قرص)
11
کلسیم کربنات (قرص)
12
کلسی مکس (قرص)
13
کلوبتازول (کرم و پماد)
14
کلوتریمازول (کرم)
15
کلوتریمازول (کرم واژینال)
16
کلوزاپکس (قرص)
17
کلوزاپین (قرص)
18
کلوکورت (کرم و پماد)
19
کلومازول (کرم)
20
کلومازول (کرم واژینال)
21
کلیندامایسین (آمپول)