براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
ردیف
نام دارو
1
ترازودون (قرص)
2
ترازولکس (قرص)
3
ترامادول (آمپول)
4
ترامادول (قرص)
5
تربینافین (قرص)
6
تربینافین (کرم)
7
تریپل سولفا (کرم واژینال)
8
تریمپرامین (قرص)
9
تریمونتیل (قرص)
10
تیامکس (قرص)
11