براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟

ردیف
نام دارو
1
پرومتازین (آمپول)
2
پرومتازین (شربت)
3
پرومتازین (قرص)
4
پنتوپرازول (قرص)
5
پنتومید (قرص)
6
پیروکسیکام (آمپول)
7
پیروکسیکام (ژل)