براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
ردیف
نام دارو
1
2
آتوسترول (قرص)
3
آتورواستاتین/آملودیپین (قرص)
4
آزیترومایسین (پودر جهت تهیه سوسپانسیون)
5
آزیترومایسین (قرص)
6
آزیترومایسین (کپسول)
7
آزیروسین (پودر جهت تهیه سوسپانسیون)
8
آزیروسین (قرص)
9
آزیروسین (کپسول)
10
آکاربوز (قرص)
11
آملودیپین (قرص)
12
آملودیپین/آتورواستاتین (قرص)
13
اریترومایسین (پودر جهت تهیه سوسپانسیون)
14
اریترومایسین (قرص)
15
اریتروماکس (پودر جهت تهیه سوسپانسیون)
16
اریتروماکس (قرص)
17
استامینوفن کدئین (قرص)
18
اگزازپام (قرص)
19
امپرازول (کپسول)
20
اندانسترون (آمپول)
21
اندانسترون (قرص)
22
اونانزیم (قرص)
23
ایبوپروفن (سوسپانسیون)
24
ایبوپروفن (قرص)