براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
سایت دانشگاه
نام دانشگاه
دانشکده داروسازی تهران
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی همدان (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی همدان (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی یزد (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران(معاونت غذا و دارو)
دانشکده داروسازی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی لرستان (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی قم (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی فسا (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان (معاونت غذا و دارو)
دانشکده داروسازی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (معاونت غذا و دارو)
دانشکده داروسازی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (معاونت غذا و دارو)
بانک اطلاعات داروخانه های کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی زنجان (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (معاونت غذا و دارو)
دانشگاه علوم پزشکی مشهد(معاونت غذا و دارو)