به وب سایت شرکت دارو سازی تهران شیمی خوش آمدید.

خط مشی

خط مشی

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی عام) متخصص در توسعه ، تولید و بازاریابی داروهای ژنریک و اختصاصی و همچنین مواد اولیه دارویی بمنظور انطباق حرکت بر مبنای ماموریت و مسیر استراژیک آن  و با رویکرد بهبود مستمر فرآیندها و تولید محصولات در جهت افزایش رضایتمندی مشتری ، ضمن درک نیازها و انتظارات طرفهای ذینفع ، نظام مدیریت یکپارچه (IMS) را مبتنی بر الزامات استاندارهایISO 9001:2015  ،OHSAS 18001:2007 و ISO 14001:2015 مستقر نموده و ضمن پایبندی به اصول روشهای مناسب تولید (GMP) ، همواره ارزش های زیر را مد نظر قرار می دهد :

  • اجرای رویکرد مدیریت ریسک و فرصت ها و طرح ریزی تغییرات متناسب با تاثیر بالقوه در انطباق محصولات و الزامات
  • تعهد به پیشگیری و کاهش آلایندگی زیست محیطی و ایجاد محیط ایمن و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و جلوگیری از بروز مصدومیت و بیماری
  • ایجاد اعتماد متقابل در ارتباط دو سویه سودمند با تامین کنندگان
  • تعیین و توسعه ، نگهداری و به اشتراک گذاری دانش ضروری برای اجرای فرآیندها
  • تامین منابع ، بکارگیری بهینه آن و مدیریت ضایعات

خط مشی یکپارچه شرکت تهران شیمی در دسترس بوده و در سازمان ابلاغ گردیده و به جهت ارزیابی کفایت و تناسب با الزامات و اهداف سازمان در مقاطع مختلف ، بازبینی می شود.کارکنان این شرکت توان خود را به منظور مشارکت متعهدانه ، پایبندی به الزامات و استفاده از فرصتهای بهبود بکار می گیرند.

ارزش های سازمانی

مستقل از تلاشی که مدیران و کارکنان شرکت داروسازی تهران شیمی در جهت ارتقای کیفیت فرآیندهای تحت مسئولیتشان می نمایند ، ارزش های فردی و سازمانی ذیل را نیز مد نظر دارند:

  • صداقت در گفتار و عملکرد
  • رفتار حرفه ای منتهی به اعتماد و خوشنامی در ارتباط با مشتریان و طرفهای ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی
  • حفظ استراتژی برد –برد در رابطه با ذی نفعان
  • تفکر هم افزایی و توسعه دانش در ارتباطات داخلی و برون سازمانی
  • نظام گرایی و ترغیب همکاران به رعایت اصول روشهای مناسب تولید (GMP) و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

به کارگیری افراد واجد صلاحیت در امور مختلف و تخصص گرایی در کلیه سطوح سازمان

Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping